Namibia

Llamadas baratas a Namibia

Tarifas

OperadoresTarifa
Namibia landline

$0.114/min

Namibia Mobile

$0.039/min

Namibia MTC mobile

$0.039/min

Namibia Others mobile

$0.18/min